En noggrannhet som föll Coffido i smaken

Coffido vände sig till Plastex med en smått genialisk idé. Utveckla ett kaffemått som med en justerbar mätkopp och en smart skyttel ger ett perfekt struket mått och rätt mängd kaffe vid varje bryggning. Dessutom fanns en önskan att ta fram ett pålitligt vattenmått med tydliga markeringar som gör det enklare att få rätt mängd vatten, varje gång.

Plastex började med att, tillsammans med kunden, rita fram de tre detaljer som ingår i kaffemåttet dvs hållaren, koppen och avstrykaren i CAD.

– Det finns ofta utmaningar som t ex godstjocklekar och underskärningar när man ska ta fram det verktyg som ska producera produkterna. I detta fall skulle det göras en mätkopp med gänga, där syftet är att kunna skruva koppen in eller ut för att på så sätt reglera mängden kaffe i måttet. Kunden hade där en tydlig önskan om att hitta rätt känsla vid användandet dvs skapa en lämplig friktion i koppens gänga. Den får naturligtvis aldrig nypa men ett lämpligt motstånd behövdes, berättar Jörgen Andersson, Utvecklare & Konstruktör på Plastex Ostvik.

När t ex vattenmåttet skulle utvecklas så kläcktes idén att ta fram ett smart lock som både kunde hålla kaffemåttet och den medföljande rensmuttern tillsammans med vattenmåttet. En smart lösning som resulterar i att man har allt samlat mellan sina kaffestunder.

För att sedan tillverka produkterna behövde man också ta fram en lämplig plast som var livsmedelsgodkänd. Till detta valdes ABS-plast som använder få tillsatser och där de tre monomererna är hårt bundna till varandra.

– Det är alltid lite extra kul att få genomföra produktutvecklingsprojekt där det finns extra höga krav på precision och smart funktionalitet. Kunden blev mycket nöjd med resultatet så även vi, avslutar Jörgen.

Visa fler case

Rulla till toppen