Spärrfjädrar får sprängämnet på plats

LKAB Kimit är en svensk leverantör av sprängämnen för gruvindustrin och en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare. De vände sig till Plastex eftersom de hade behov av att utveckla spärrfjädrar i ett antal olika dimensioner.

För att utvinna malm ur berg så använder man sig av s k skivrasbrytning vilket innebär att man skapar hålrum i malmkroppen genom borrning och sprängning. I varje borrhål placeras en laddning med sprängämnen och för att förhindra att laddningen glider ut så behöver man placera en spärrfjäder i borrhålsmynningen. Eftersom dimensionerna i borrhålen kan variera så behövde man spärrfjädrar som motsvarar borrhålsdimensionerna.

Plastex extruderar själva sprängrören och formsprutar spärrfjädrarna i en solid plast med rejäla vingar för att skapa ordentlig friktion mot borrhålsväggen.

Visa fler case

Rulla till toppen