Nyheter

Peder Hansson

Plastex rekryterar ny produktionschef

– Målet är att vi ska producera så bra produkter som möjligt, där jag kommer att ha ett paraplyansvar”, berättar Peder.
Skellefteå växer kraftigt. Peder är taggad inför de utmaningar som följer med tillväxten som t ex att behålla och även attrahera mer personal då även verksamheten växer.

– Jag har arbetat inom flera branscher men det är inom industrin som jag trivs bäst. Jag fick direkt en bra känsla av Plastex, samt att det är ett företag med korta beslutsvägar och nära till både kollegor och ledning. Det skapar bra förutsättningar för utveckling och en bra arbetsmiljö”, fortsätter Peder.

David Burén, vd på Plastex tycker att det känns spännande att få Peder på plats som produktionschef.

– Peder kan vidareutveckla de förutsättningar vi hittills har skapat. Vi hoppas att han ser på verksamheten med nya ögon och kan ta produktionen till nya nivåer”, säger en nöjd Burén.

Peder tillträdde sin nya tjänst den första mars.

En allt ljusare tillvaro på Plastex

En allt ljusare tillvaro på Plastex

Med den nya belysningslösningen sparas nu en enorm mängd energi, ca 70% jämfört med den gamla. En energibesparing som uppnåtts genom moderna LED-armaturer i kombination med smart belysningsstyrning. Tidigare var t ex lagerutrymmen upplysta under långa perioder av dygnet trots att ingen var där. Idag är dessa utrymmen helt sensorstyrda med en optimal energiförbrukning.

Investeringen till LED-armaturer innebär inte bara en stor energibesparing, den förbättrar också själva arbetsmiljön genom en ökad arbetssäkerhet och arbetskvalitet. Belysningen har en viktig roll i produktionen eftersom en stor del av kvalitetskontrollen görs genom visuell observation. Dessutom sänker man även risken för brand då blinkande lysrör är en av de vanligaste brandorsakerna.

Investeringen i moderna, smarta LED-amaturer har redan hunnit visa sig vara en ljus idé!

Plastex Skellefteå rekryterar ny order/produktionsplanerare

Plastex Skellefteå rekryterar ny order / produktionsplanerare

Förväntningarna på Janne Burström är höga. Plastex har genomgått en stark utveckling de senaste åren vilket innebär att allt högre krav ställs på en effektiv och problemfri produktion. Plastex erbjudande har dessutom breddats till att innefatta både extruderade och formsprutade produkter.

– Att hitta rätt order/produktionsplanerare är viktigt för oss. Jannes personlighet, långa erfarenhet och breda kompetens gör honom mycket lämplig att axla den viktiga rollen på Plastex Skellefteå. Vi är mycket nöjda med rekryteringen, säger VD David Burén.

Plastex har också ett mycket gott rykte som tillverkare då man under många år legat i topp i Sverige när det gäller leveranssäkerhet,  något som inte räds Janne Burström som närmast kommer från en liknande roll på Nordic Light.

­– Det känns oroligt kul att få en nyckelroll i verksamheten. Plastex har gott rykte och erkänt skickliga. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta nära alla led i verksamheten och ta ett övergripande ansvar över order och produktionsplaneringen. Det är dock min första dag idag, så nästa punkt är att ta och styra upp min första fikarast, avlutar Janne med ett skratt.

Janne Burström påbörjade sin nya roll den 1 oktober 2021

Nyhetsbakgrund 2

Plastex och Plastteknik går samman under gemensamt varumärke

Beslutet är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete där man tillsammans erbjudit den svenska och nordiska marknaden tillverkningstjänster av både extruderade och formsprutade produkter från en och samma leverantör.

– Det här är resultatet av ett tätt och fruktbart samarbete. När marknadens respons blev så pass stark så blev fusionen nästa logiska steg. Tillsammans kommer vi nu, med våra dubbla specialiserade fabriker, att kunna skapa ett av Nordens bredaste och konkurrenskraftigaste erbjudanden, säger David Burén.

Andreas Wiklund fortsätter: – Många kunder har förstått fördelarna med att arbeta mot en leverantör. Att kunna beställa både extruderade, formsprutade och bearbetade produkter från ett och samma ställe sparar tid och pengar. Dessutom blir det mindre tidsspill än om man använder flera leverantörer, då de har olika planering och ställtider. Man slipper också en massa onödiga transporter, avslutar Andreas Wiklund som axlar rollen som Platschef på Plastex Formsprutningsfabrik.

Tittar man tillbaka på året som gått så kan det konstateras att det varit ett mycket framgångsrikt år. En rad nya, välkända varumärken som t ex Clas Ohlson, Jackon, LKAB och den norska elkedjan Elköp samt även en internationell medicinteknikkoncern som vänt sig till Plastex för tillverkningstjänster.

I samband med samgåendet lanseras även en helt ny webbplats för att synliggöra det nya helhetserbjudandet.

Information om hur Coronaviruset påverkar Plastex verksamhet

Information om hur Coronaviruset påverkar Plastex verksamhet

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda våra kunder och anställda på bästa möjliga sätt och kommer tills vidare endast ta emot besök i undantagsfall och inte heller göra några resor i tjänsten, om det inte är absolut nödvändigt.

Vi kommer att hålla oss à jour med situationen fortlöpande och hoppas att vi tillsammans kan bidra till att minska risken för spridning. Hur det utvecklar sig är naturligtvis omöjligt att bedöma men i skrivande stund har vi inga störningar med vare sig råmaterial eller personalfrånvaro. Skulle detta ändras kommer vi naturligtvis informera och vidta åtgärder som lindrar störningarna så långt det är möjligt.

Tveka inte att höra av er till mikael.burlin@plastex.se om ni har frågor eller funderingar kring detta.

Plastex väljer ursprungsmärkt el från Skellefteå Kraft

Vi på Plastex arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår tillverkning, återvinna material och minimera påverkan från farliga kemikalier. Allt i vår strävan efter att bedriva ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsarbete.

Det är därför vi också väljer att enbart köpa ursprungsmärkt el från Skellefteå Kraft. På så sätt förbrukar vi enbart el från förnybara energikällor och är med och bidrar till en hållbar framtid.

Lyckat när Plastex och Plastteknik medverkade på ELMIA Subcontractor 2019

Lyckat när Plastex och Plastteknik medverkade på ELMIA Subcontractor 2019

Nu är Elmia Subcontractor över för i år och Mikael Burlin, marknadschef på Plastex, sammanfattar mässan:

– Elmia Subcontractor har varit väldigt lyckat för oss. Vi har fått rekordmånga leads i år. De blir ett omfattande arbete att följa upp dem men det kommer vi självklart att göra.

På mässan fanns också systerföretaget Plasttekniks VD Andreas Wiklund som även han är nöjd med årets mässa.

– Det känns fantastiskt kul att det varit så stort intresse för vårt gemensamma erbjudande. Responsen har verkligen varit toppen, säger Andreas.
Det var också något som många av monterbesökarna uppmärksammat. Plastex och Plasttekniks gemensamma erbjudande där sträng- och formsprutade detaljer kan beställas från en och samma leverantör.

– Nu återstår det digra arbetet med att följa upp alla våra inkomna leads. Men först vill vi passa på att tacka alla som besökt montern under veckan, säger de unisont.

Rulla till toppen