Efterbearbetning

Efterbearbetning av plastdetaljer

För att effektivisera och förenkla våra kunders process att nå marknaden så erbjuder vi olika typer av kvalificerad efterbearbetning.

Efterbearbetning med CNC maskin

För bearbetning av plastdetaljer har vi ett flertal CNC maskiner. CNC maskinen används för att bearbeta materialet genom fräsning och borrning. CNC bearbetningen sker med hög precision och hastighet.

Ultraljudssvetsning

Ultraljudssvetsning är en vanlig och kostnadseffektiv fogningsteknik där man med hjälp av ultraljud sammanfogar två föremål. Detta görs genom att man trycker samman föremålen och sänder ut koncentrerade ultraljudsvibrationer mot en mindre yta för att åstadkomma svetsning.

Stansning

Vi utför stansning av produkter – antingen stansning som är integrerad i extruderingen eller som efterbearbetning. Faktorer som påverkar om en integrerad stansning är genomförbar är kostnad, volym och tekniska möjligheter. Vid stora volymer strävar vi till huvudsak integrerad stansning.
Vi använder både pneumatik och hydraulik, där vi har befintliga maskiner anpassas för specifika produkter.

Märkning

Vi har möjlighet att märka de extruderade produkterna med bläckstråleskrift eller med etikett. Både dessa metoderna är relativt enkla att integrera i extruderingsprocessen och blir en väldigt kostnadseffektiv lösning.

Limning

Limning är en effektiv metod för att sammanfoga ytor med hjälp av flytande tillsatsmaterial / polymer. Ibland behövs en förbehandling av materialet exempelvis Corona, Plasma, tvättning eller slipning för
att uppnå ett så bra resultat som möjligt. För att få ett bra resultat krävs även en god kunskap kring material och de olika utmaningar som det kommer att utsättas för såsom miljö, temperatur och belastning.

Rulla till toppen