En allt ljusare tillvaro på Plastex

En allt ljusare tillvaro på Plastex
Hösten har bokstavligen varit ljus på Plastex. Fabriken i Skellefteå har precis genomfört ett framgångsrikt belysningsprojekt, där man ersatt de gamla lamporna med moderna, smarta LED-armaturer.

Med den nya belysningslösningen sparas nu en enorm mängd energi, ca 70% jämfört med den gamla. En energibesparing som uppnåtts genom moderna LED-armaturer i kombination med smart belysningsstyrning. Tidigare var t ex lagerutrymmen upplysta under långa perioder av dygnet trots att ingen var där. Idag är dessa utrymmen helt sensorstyrda med en optimal energiförbrukning.

Investeringen till LED-armaturer innebär inte bara en stor energibesparing, den förbättrar också själva arbetsmiljön genom en ökad arbetssäkerhet och arbetskvalitet. Belysningen har en viktig roll i produktionen eftersom en stor del av kvalitetskontrollen görs genom visuell observation. Dessutom sänker man även risken för brand då blinkande lysrör är en av de vanligaste brandorsakerna.

Investeringen i moderna, smarta LED-amaturer har redan hunnit visa sig vara en ljus idé!

Rulla till toppen