Plastprofiler precis som du vill ha det

En leverantör med många fördelar gör skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft.

Söker ni en leverantör med koll på smarta material och lösningar som dessutom har kraften att leverera stora volymer med rätt pris och kvalité?
Då har vi rätt profil. Låt oss få berätta vad som gör Plastex till ett vassare val.

Varför Plastex 1

Komplett Plastleverantör

Att utveckla och tillverka kundanpassade profiler i plast är något som gjort både oss och våra kunder framgångsrika. Med kortare ställtider, precisare och säkrare leveranser samt kostnadseffektiva och funktionsoptimerade produkter kan vi vara en påtaglig skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft. Tillsammans med vårt systerföretag PlastTeknik, som är specialister på formsprutning, så kan vi erbjuda tillverkning av sammansatta produkter genom en kontakt. Helt enkelt, en totallösning från ett ställe.

Varför Plastex 2

Konkurrenskraftiga priser

Plastex jobbar för att alltid vara konkurrenskraftiga ur prissynpunkt. En del av förklaringen är vår noggranna och förmodligen helt unika metodik för att nå fram till bästa möjliga pris i varje enskilt fall. Genom en utvecklad frågeprocess säkerställer vi att din produkt får rätt prisläge utifrån dina krav gällande allt från egenskaper och funktionalitet till utformning och livslängd. Kostnadseffektivitet genom frågvishet alltså. Hög utvecklingskompetens, smarta transporter, rationell återvinningsteknik och högeffektiv produktion är ytterligare faktorer som stödjer vår konkurrensförmåga i alla led.

Varför Plastex 3

Exceptionell leveranssäkerhet

Har Plastex branschens bästa leveransprecision? Mycket pekar på det. Anledningen kan bland annat spåras till vårt geografiska läge i Norrland. Något som tvingat oss att skapa effektiva leverans- och logistiklösningar (med en genomsnittlig precision på mer än 98 %). Till dessa hör exempelvis smart emballering i kombination med kundanpassade orderstorlekar och konkurrenskraftiga, effektiva transportavtal där varje enskilt lastutrymme utnyttjas optimalt. Att vårt koncept fungerar bevisas av vår 40-åriga historia, med kunder över hela landet och till viss del även på export.

Varför Plastex 4

Högeffektiv produktion

Fokus på investeringar för ständigt ökad kapacitet samt kvalitetssäkrande teknik. Så kan man beskriva Plastex grundläggande produktionsfilosofi. Det här har lett till att vi idag har en modern maskinpark med hög kapacitet och flexibla ledtider. Men också i bibehållen kompetens med låg personalomsättning. Karaktäristiskt är också vårt arbetssätt där kundkontakt och produktionsplanering jobbar tajt tillsammans för att säkerställa hög servicegrad och korta ledtider för våra kunder. Och det slutar inte där. Om din detalj behöver vidareförädlas (stansas, fräsas, svetsas osv) så erbjuder vi även detta. Allt för att förenkla din process på ett smart sätt med vår expertis.

Varför Plastex 5

Trygga relationer

Hade Plastex kunnat växa så kraftigt om vi inte prioriterat våra kundrelationer? Absolut inte. Vårt stora engagemang för kunderna sitter i generna och har möjliggjort vår mycket starka tillväxt. Kunderna kan förvänta sig att vi alltid ställer rätt frågor, alltid utnyttjar vår höga samlade kompetens, alltid tänker vidare och längre för att optimera allt från funktion till pris. I botten finns också en djup förståelse för vad företagande och entreprenörskap innebär: Vi vet att vi alltid måste tillföra tydliga konkurrensfördelar som kan innefatta allt från sparad tid och lägre kostnader till högre kvalitet. Allt för att göra din tillvaro så enkel och lönsam som möjligt.

Varför Plastex 6

Systematiskt kvalitetsarbete

Rätt kvalitet kommer inte av sig självt – detta är något som sitter djupt inpräntat hos Plastex. Vårt kvalitetsarbete är präglat av ISO 9001:2015 (se certifikat här) och LEAN. Vi har helt enkelt en nolltolerans mot fel. Vår långa erfarenhet och yttre kravställare som exempelvis fordonsindustrin (ISO/TS 16949) och andra företag med specifika kvalitetsönskemål gör att vi dessutom har god erfarenhet av att jobba med höga dokumentationskrav.

Varför Plastex 7

Erfaren R&D

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar. Hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled – sälj, projektledning, konstruktion – gör att vi snabbt kommer till skott när nya profiler ska produktionssättas. Till sitt förfogande har utvecklingsavdelningen flera testlinjer och moderna hjälpmedel som exempelvis flödesprogram. Utöver detta har vi även erfarenhet från nästan 1 500 olika verktyg. Allt för att korta ledtiden från ritning till färdig produkt.

Varför Plastex 8

Kostnadseffektiva produkter

Plastex har utvecklat nästan 1 500 enskilda verktyg/profiler. Allt från små enkla rör till stora och tekniskt avancerade profiler. Med detta och vår mer än 40-åriga erfarenhet i branschen kan vi därför i de allra flesta fall ta fram din produkt snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av smarta lösningar och material kan vi också ofta tillföra produktfördelar som bättre prestanda, längre livslängd och en ”mångkunnighet” som kan ersätta flera delkomponenter.

Varför Plastex 9

Handlingskraftigt miljöansvar

Vårt miljöansvar innebär fortlöpande arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Sedan länge jobbar Plastex systematiskt med att minimera spill och återvinna material. Ambitionen är att överträffa lagar och krav vilket också innebär att vi sätter våra egna miljömål och riktlinjer. Vi har därför tagit stora investeringar för att återvinna både värme och vatten. Vi arbetar dessutom enbart med helt Fftalat-fria plastråvaror gällande mjuk pvc som ett exempel.

Vill du bli kontaktad?

Funderar du på nåt och vill att vi kontaktar dig? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan.

Du kan också hitta rätt

kontaktperson här.

Scroll to Top