Extrudering / strängsprutning av plastprofiler

Vill du veta mer om extrudering?

Extrudering / strängsprutning av plastprofiler

Vi på Plastex producerar högkvalitativa plastprofiler med metoden extrudering (strängsprutning). Vi har en stor produktionskapacitet och är en kompetent och pålitlig partner. Vårt kunnande innefattar alla moment såsom förstudie, kravspecification, materialval, konstruktion och designförslag.

Extruderad plast

Alla våra extruderingsprofiler produceras i termoplast, eftersom det är ett material som kan återvinnas nästintill oändligt många gånger. Vi arbetar i ett flertal termoplaster och kan producera plastprofiler i bredder upp till 600 mm och rör upp till Ø100 mm.

CO-extrudering

Med metoden co-extrudering kan vi kombinerar olika plastmaterial som besitter olika egenskaper, i en och samma produkt. Det ger oss möjlighet att kunna erbjuda en plastprofil med förbättrad funktion och utseende.

Extruderingsprocessen

Med extruderingsprocessen finns möjlighet att mycket kostnadseffektivt producera plastprofiler i olika längder, med integrering av funktioner och god precision.

Extruderingsprocessen börjar med att plastgranulat smälts ned. Den uppvärmda plastmassan pressas eller dras sedan genom ett verktyg/matris och bildar en kontinuerlig längd av önskad form. Den extruderade plastprofilen kapas sedan i önskad längd. Slutprodukten kan vara: rör, slangar, kabelkanaler, fönsterprofiler eller tätningar. Att produktionen är högeffektiv gör processen intressant för större serietillverkning men är även effektiv för mindre volymer

Frågor och svar

Extrudering (strängpressning eller strängsprutning) är en teknik för att tillverka t ex plastprofiler, rör och slangar i olika typer av termoplast. Föremål som extruderats kapas i önskade längder och har alltid samma tvärsnittsyta längs hela längden. Med extrudering kan man tillverka t ex rör, slangar, kabelkanaler, fönsterprofiler eller tätningar.

Extrudering (strängpressning eller strängsprutning) är en kontinuerlig process till skillnad mot formsprutning där plastmassan trycks in i ett formverktyg med ett skott i taget. Extruderingprocessen börjar med att plastgranulat, smälts ned och den uppvärmda plastmassan pressas eller dras genom ett verktyg/matris och bildar en kontinuerlig längd av denna form som kapas i önskad längd.

Med extrudering (strängsprutning, strängpressning) kan producera olika typer av plastprofiler i helt valfria längder. Extruderingstekniken är kostnadseffektiv och ger möjligheter till integrering av funktioner och fina passningar. Extrudering används också för att återvinna plastmaterial där plastmaterialet smälts ner och sedan klipps till granulat för att kunna användas igen. Vid extrudering blir slutprodukten blir tålig och hållbar.

Extrudering (strängpressning eller strängsprutning) är en kontinuerlig process till skillnad mot formsprutning där plastmassan trycks in i ett formverktyg med ett skott i taget.

Profiler i plast

Clipsprofiler

Clipsprofiler är stålarmerade kantskyddsprofiler som används i första hand till att skydda råkanter efter plastgjutning …

Läs mer »

Co-extrudering

Få företag har så lång erfarenhet av co-extrudering som Plastex. Tekniken med flera material i samma profil löser många …

Läs mer »

Kabelkanaler

Att dölja och skydda kablar är både snyggt och ändamålsenligt. Här tillhandahåller vi, utöver kundunika kabelhållarprofiler …

Läs mer »

Relingslist

Finns både som standard men också som kundanpassade profiler. Från enkla U-profilsliknande relingslister till stora mer …

Läs mer »

U-profiler

U-profiler är den mest förekommande profiltypen och används i de flesta branscher till mängder av olika applikationer …

Läs mer »
Rulla till toppen