Med ett halvt sekels erfarenhet av extrudering av plastprofiler till flertalet branscher och stort produktionskapacitet är vi en kompetent och pålitlig partner när ni är i behov av serietillverkning.

Vill du veta mer om extrudering?

Extrudering av plastprofiler

Med ett halvt sekels erfarenhet av extrudering av plastprofiler till flertalet branscher och stort produktionskapacitet är vi en kompetent och pålitlig partner när ni är i behov av serietillverkning.

Kapaciteten i verksamheten sitter även i händer och huvud på personalen. Med närmast obefintlig personalomsättning har genom åren kompetens och erfarenhet bibehållits vilket resulterat i en närmast unik förmåga att omsätta idéer till kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion. 

Korta ställtider

En ständig teknik- och kapacitetsutveckling har dessutom resulterat i ställtider som tillhör branschens absolut vassaste. Att produktionen är högeffektiv gör processen intressant för större tillverkning förstås, men även mycket effektiv för något mindre volymer.

CO-extrudering och dubbelsprutning

Givetvis erbjuder vi även co-extrudering och dubbelsprutning. Vi arbetar i ett flertal termoplaster som till exempel ABS, PVC, TPE och PP och kan producera profiler i bredder upp till 400 mm och rör upp till Ø100 mm.

Standardprofiler

U-profiler

U-profiler är den mest förekommande profiltypen och används i de flesta branscher till mängder av olika applikationer …

Läs mer »

Clipsprofiler

Clipsprofiler är stålarmerade kantskyddsprofiler som används i första hand till att skydda råkanter efter plastgjutning …

Läs mer »

Relingslist

Finns både som standard men också som kundanpassade profiler. Från enkla U-profilsliknande relingslister till stora mer …

Läs mer »

Kabelkanaler

Att dölja och skydda kablar är både snyggt och ändamålsenligt. Här tillhandahåller vi, utöver kundunika kabelhållarprofiler …

Läs mer »
Scroll to Top