Formsprutning av plastdetaljer

Vill du veta mer om formsprutning?

Formsprutning av plastdetaljer

Som komplett tillverkare av formsprutade plastdetaljer kan vi erbjuda kostnadseffektiv tillverkning inom en rad olika områden med mycket hög kapacitet. Vi erbjuder lösningar från idé till färdig produkt och kan alltid göra anpassningar efter dina specifika behov! 

Formsprutade plastdetaljer med snabba leveranstider

Våra formsprutningsprocess kännetecknas av hög flexibilitet vilket innebär att vi kan erbjuda kortare ställtider än flertalet aktörer på marknaden och kan därmed producera plastdetaljer med snabba leveranstider i små eller stora serier. Fördelar som kan innebära skillnader för er lönsamhet och konkurrenskraft. Våra formsprutade plastdetaljer produceras i termoplast, eftersom det är ett material som kan återvinnas nästintill oändligt många gånger.

Vår maskinpark kan erbjuda klämkraft mellan 25 – 420 ton där vi kan producera högkvalitativa detaljer från 1 gram ända upp till 2 kilo i alla sorters termoplaster.

Fördelarna med formsprutning

Det finns flera faktorer till varför formsprutning är känt som den vanligaste och mest effektiva metoden för att producera plastdetaljer. Formsprutningsprocessen är avsevärt mycket snabbare än andra metoder och i och med den höga produktionstakten blir formsprutningen mycket kostnadseffektiv metod. Utmärkande för tekniken är även ett högt materialutnyttjande vilket gör processen både resurseffektiv och mer hållbar. 

Formsprutade plastdetaljer kan ha en mycket komplex design och trots detta kan de massproduceras med extrem precision i miljontals identiska exemplar. Med rätt design kan plastprodukterna tillverkas konsekvent och med hög kvalitet!

Formsprutningsmetoden är mycket flexibel när det kommer till val av material och färg. Val av plastmaterial bestäms av funktion och utseende. Vi har hög kunskap kring vilket plastmaterial som är mest lämplig och guidar dig kring vad som passar bäst för ditt projekt!

Frågor och svar

Formsprutning är den mest förekommande tillverkningsmetoden för formgjutning av plastdetaljer.

Granulat av termoplast värms upp och den plastmassan som bildas trycks in i ett formverktyg. Formen kyls och efter att plastmassan stelnat så separeras formhalvorna och plastdetaljen avlägsnas med hjälp av utstötare / utstötningspinnar.

Vid formsprutning använder man ett formverktyg. Det är formverktyget som utgör produktens utseende och egenskaper. I formverktyget trycks den smälta plasten in för att sedan stelna och få den design som formen har.

Plaster kan delas in i två huvudgrupper, härd- och termoplaster. Termoplaster kan smältas ned och kan återvinnas nästintill oändligt många gånger. Härdplaster däremot kan inte smältas ned utan att dess kemiska struktur förstörs och kan därmed inte återvinnas. Formsprutning är den viktigaste metoden för tillverkning av produkter bestående av termoplast.

Vid formsprutning tryck plastmassan in i ett formverktyg med ett skott i taget till skillnad mot extrudering som är en kontinuerlig process. Föremål som extruderats har alltid samma tvärsnittsyta längs hela längden.

Rulla till toppen