Miljö & hållbarhet

Hållbarhet

För oss på Plastex är miljö och hållbarhet en naturlig del av vår kärnverksamhet och strategi. Vi arbetar ständigt med att utveckla, producera och marknadsföra olika typer av mer hållbara plastprodukter, att minska företagets miljöpåverkan samt att använda energi och resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det bidrar till att vi ökar vår långsiktiga konkurrenskraft och att vi skapar ett långsiktigt värde för så väl Plastex som för våra kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och andra intressenter. 

Plastex hållbarhetsarbete

Plastex ökar andelen återvunnet material

Våra fokusområden inom hållbarhet är spill och återvinning av material. Målsättningen är att kraftigt öka andelen återvunnet material i produktionen och skapa förutsättningar för detta. Glädjande är att vi under 2022 har återanvänt mer material än någonsin tidigare. Arbetet kring att ytterligare öka andelen av återvunnet material och att minska vårt spill fortsätter.

Förnybar el av Skellefteå Kraft

Vi köper endast helt förnybar el av Skellefteå Kraft och vi har ett eget slutet vattensystem som cirkulerar i fabriken vilket gör att vattenförbrukningen är väldigt måttlig.

Utveckling av ”Gröna material” med fossilfri del

Under 2022 har vi även investerat mycket tid och resurser i tester av ”gröna material” som i vissa fall har en fossilfri del på mer än 90 %. Under 2023 är förhoppningen att vi ska kunna ersätta andra termoplaster mot gröna alternativ i vissa applikationer. Det material som vi kommit längst med är baserat på sockerrör.

Kvalitetsarbete ISO 9001:15

Vi har ett certifierat ledningssystem för kvalitet ISO9001. Miljöledningsarbetet tillämpas med hjälp av ett processorienterat verksamhetssystem. Vi har en kvalitetssamordnare på företaget, utöver de affärsansvariga, som arbetar dagligen med att förbättra våra processer. Syftet med detta förhållningssätt är att kontinuerligt minska och följa upp företagets miljöpåverkan. 

Plast ur miljö- och hållbarhetssynpunkt

Plast som samlingsbegrepp är verkligen under luppen ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Argumenten för motsatsen, för termoplasternas fördelar, är många men låt oss istället fokusera på den enorma möjlighet vi har att återvinna våra material.

Termoplast

I stort sett alla termoplaster vi använder kan vi mala ner och återanvända utan att materialet behöver lämna vår fabrik. Ur hållbarhetssynpunkt finns det inte många material som har den enorma fördelen.

I all vår produktion använder vi uteslutet termoplast. Termoplast är en typ av plast som kan formas och sedan återformas många gånger utan att det påverkar materialets egenskaper. På så sätt kan Termoplasten återvinnas, till skillnad från härdplaster som inte kan smältas ned utan att materialets egenskaper förstörs. En stor del av det spill vi får under produktionsprocessen maler vi ner och återanvänder. Vi ser alltid över möjligheten att använda återvunnet material till viss del eller till 100% vid tillverkning av nya produkter. 

Utveckling av biomaterial

Utvecklingen av biomaterial går i mycket hög hastighet. Idag finns biomaterial som direkt kan ersätta traditionella fossila material som tex ABS och PVC. Vi medverkar i flera projekt där vi tillsammans med kunder och materialleverantörer utvecklar och testar material. I dessa fall är materialen 75-90 % fossilfria.

Globalt pågår också utveckling av helt fossilfria material. Processer som bygger på att metanol utvinns genom att koldioxid reagerar med väte. Därefter kan denna metanol ersätta olja och andra fossila material i plastmaterialen.

Minska belastningen på jorden –
använd plast mer resurseffektivt

Plastens roll i samhället

All plast är inte dålig. Vi måste se till att den används på rätt ställe dvs där den ger fördelar och att den kan materialåtervinnas i så hög utsträckning som möjligt. Vi behöver se plasten som en resurs som kan användas flera gånger än att se det som ett engångsmaterial.

Matsvinn är mat som producerats för att ätas eller drickas, men som slängs i soporna istället. Förpackningar av plast gör att maten håller längre och minskar matsvinnet. Slänger vi mat på grund av för dåligt skydd eller osäkerhet om livsmedlet är det ofta många gånger värre för miljön än den påverkan som själva förpackningen har. Matproduktion bidrar med ungefär 35% av växthusgaserna när det gäller jordens totala CO2-utsläpp medan produktionen av plast står för endast 4%.

Tunga förpackningar ger en högre klimatpåverkan under långa transporter. En glasflaska väger 327 gram, en plastflaska som innehåller lika mycket vätska väger 27 gram. För samma transportvikt kan därför mer vätska transporteras i plastflaskor jämfört med glasflaskor. Detta minskar antalet transporter vilket innebär att energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid minskas.

Att använda plast vid konstuktion av bilar, flygplan och båtar gör att de blir lättare och inte förbrukar lika mycket bränsle eller släpper ut lika mycket koldioxid som de gjort om de var tyngre. Det ger en minskning av koldioxid utsläpp med 30 miljoner ton per år jämfört med om vi hade använt andra material när bilar konstrueras/vid konstuktion av en bil. Det gör plasten betydligt mer resurseffektiv.

Rulla till toppen