Information om hur Coronaviruset påverkar Plastex verksamhet

Information om hur Coronaviruset påverkar Plastex verksamhet
Vi har varit i kontakt med alla våra betydande leverantörer för att kunna bedöma riskerna på kort sikt. Svaret från samtliga är att det i dagsläget inte finns några störningar i leverantörskedjan, alla fabriker är igång med full styrka. Andelen material som kommer från speciellt drabbade länder är dessutom väldigt begränsad.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda våra kunder och anställda på bästa möjliga sätt och kommer tills vidare endast ta emot besök i undantagsfall och inte heller göra några resor i tjänsten, om det inte är absolut nödvändigt.

Vi kommer att hålla oss à jour med situationen fortlöpande och hoppas att vi tillsammans kan bidra till att minska risken för spridning. Hur det utvecklar sig är naturligtvis omöjligt att bedöma men i skrivande stund har vi inga störningar med vare sig råmaterial eller personalfrånvaro. Skulle detta ändras kommer vi naturligtvis informera och vidta åtgärder som lindrar störningarna så långt det är möjligt.

Tveka inte att höra av er till mikael.burlin@plastex.se om ni har frågor eller funderingar kring detta.

Rulla till toppen