Vi utvecklar och tillverkar plastkapslingar för krävande miljöer

Vill du veta mer om kapslingar?

Kapslingar för krävande miljöer

Med över 40 års erfarenhet och stort kunnande hjälper vi dig med design, utveckling, konstruktion och tillverkning av plastkapslingar. Vi kan tillverka kapslingen efter standardlösning eller modifierar apparatlådan efter dina specifika behov genom utbytbara forminsatser såsom CNC fräsning, bearbetning och monteringstjänster.

Kundanpassade plastkapslingar

I krävande miljöer, där den elektroniska utrustningen kan utsättas för exempelvis fukt eller vatten är det är mycket viktigt att ha en god kapsling för att minimera riskerna för elchock, brand eller explosion. Vi hjälper dig med allt kring kasplingsklasser, IP-beteckningar eller installations- och produktionsstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.

Vår produktionsprocess är effektiv, modern och automatiserad med ett kort materialflöde vilket ger oss hög leveranssäkerhet och kundnöjdhet. (ISO9001 certifierad).

Läs mer om formsprutning

Frågor och svar

Kapslingar är ett samlingsbegrepp för att beskriva olika typer av inkapsling och skydd. En apparatlåda, såsom en fjärrkontroll, kretskortshållare / kretshållare eller kåpa, som är konstruerade för att stänga in och skydda exempelvis elektronisk utrustning mot tex väta, gas eller ånga.

I krävande miljöer där damm, frätande ämnen, fukt och vatten kan tränga in i elektrisk eller elektronisk utrustning, är det mycket viktigt att ha en bra kapsling för att minska riskerna för att elektronik ska gå sönder, elchock eller brand. Minimikrav finns idag i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.

Läs mer på
www.elsakerhetsverket.se

Förkortningen IP står för Ingress Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål. En vanlig klassning är IP65, som betyder att utrustningen är dammtät och skyddad mot svagare vattenstrålar från alla håll.

Läs mer på
www.elsakerhetsverket.se

UL 94 är standarden för säkerhet för brandfarlighet i plastmaterial för delar i elektrisk utrustning och tillbehör. Ett brandklassificeringstest utfört av amerikanska Underwriters’ Laboratories som testar förbränningsegenskaper och brandsäkerheten hos plastmaterial i apparater.

Rulla till toppen