Arkiv: Material

TPE, Termoplastisk elastomer

Termoplastiska elaster finns i hårdheter från 35º Shore A till 80º Shore D. De kan användas som ersättning för vulkat gummi men också mjukgjord PVC. Största fördelen med TPE-materialen, jämfört med vulkat gummi, är att de kan formas på ett enkelt sätt, t ex genom extrudering och formsprutning. Dessutom kan spill återanvändas. Det finns ett …

TPE, Termoplastisk elastomer Läs mer »

PVC, Polyvinylklorid

Polyvinylklorid är i ren form en färglös polymer med mjukningstemperatur kring 80ºC och densiteten 1,4 g/kubikcentimeter. Vanligtvis är vinylkloridplast blandad med olika tillsatsmedel som mjuknings-, fyll- och smörjmedel samt stabilisatorer, vilket gör att den förekommer i ett stort antal kvaliteter med mycket varierande egenskaper. Egenskaperna varierar beroende på tillsatserna högst betydligt, men rent generellt har …

PVC, Polyvinylklorid Läs mer »

PS, Polystyren

Polystyren är en klar färglös, hård och styv termoplast. Polystyren mjuknar vid 100ºC och har en densitet på 1,05 g/kubikcentimeter. Styrenplastens fördelar är att den är hård och styv, har låg formkrympning, låg vattenabsorption, goda isolerande egenskaper och ett relativt lågt pris. Den är emellertid spröd och känslig för UV-ljus, dåligt beständig mot kemikalier och …

PS, Polystyren Läs mer »

PP, Polypropen

Polypropen, utan tillsatser vitt till färglöst, liknande etenplast men styvare. Bra mekaniska egenskaper även vid höga temperaturer. Hög utmattningshållfasthet, låg densitet 0,90 g/kubikcentimeter, goda elektriska egenskaper, god kemikalieresistens och goda mekaniska egenskaper gör propenplast användbart i en mängd olika sammanhang, speciellt där höga krav på temperaturresistens och mekanisk hållfasthet ställs. Propenplast förekommer ofta som sampolymer …

PP, Polypropen Läs mer »

PC, Polykarbonat

Polykarbonatplast är en hård och styv men mycket slagseg termoplast. Karbonatplast har mycket hög slagseghet, något som den behåller även vid låga temperaturer, ner till -40ºC. Den är dock känslig för brottanvisningar och mikrosprickor samt för repor. PC har goda elektriska egenskaper och en god dimensionsstabilitet. Som obehandlad är plasten klar och färglös. Fuktupptagningen är …

PC, Polykarbonat Läs mer »

PE, polyeten

Polyeten är en vit till färglös termoplast som finns i några varianter med olika egenskaper, de vanligaste är: LD (low density)-polyeten: Densitet 0,910 – 0,940 g/kubikcentimeter. HD (high density)-polyeten: Densitet 0,940 – 0,965 g/kubikcentimeter. HD polyeten är styvare och har en hårdare yta än LD-polyeten. Etenplast är relativt beständig mot kemikalier (med undantag av starka …

PE, polyeten Läs mer »

PA, polyamid

Polyamidplaster har goda mekaniska egenskaper. De är tuffa med god trötthet och krypegenskaper, har låg friktionskoefficient och är motståndskraftiga mot slitage. De är resistenta mot många lösningsmedel, inklusive klorerade kolväten, alkoholer och estrar. De är också resistenta mot de flesta baser. PA kan dock inte hantera starka syror och starka oxidationsmedel, såsom klor och aromatiska …

PA, polyamid Läs mer »

ABS, akrylnitrilbutadienstyren

Generellt kan sägas att ABS har god slagseghet, hårdhet och relativt god kemisk beständighet. Den är dock ej utomhusbeständig. ABS har en mjukningspunkt på mellan 85ºC och 110ºC beroende på kvalitet. ABS kan armeras med glasfiber och får då en ökning av styvheten (E-modulen) med 2-3 ggr. ABS kan elektropläteras (förkromas). Fördelar: God kombination av …

ABS, akrylnitrilbutadienstyren Läs mer »

Scroll to Top