Plastprodukter och plastprofiler i termoplast

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren

Generellt kan sägas att ABS har god slagseghet, hårdhet och relativt god kemisk beständighet. Den är dock ej utomhusbeständig. ABS har en mjukningspunkt på mellan 85ºC och 110ºC beroende på kvalitet. ABS kan armeras med glasfiber och får då en ökning av styvheten (E-modulen) med 2-3 ggr. ABS kan elektropläteras (förkromas).

Fördelar:

 • God kombination av mekaniska och kemiska egenskaper till ett relativt lågt pris
 • Hög slagseghet, ythårdhet och ytfinish
 • Låg formkrympning
 • Goda lågtemperaturegenskaper
 • Finns i varierande kvaliteter
 • Vid armering med glasfiber fås en ökning av styvheten med 2-3 ggr
 • Vid expandering erhålles cellstruktur
 • Kan elektropläteras och förkromas
 • Lätt att limma och svetsa

Begränsningar:

 • Begränsad väderbeständighet (gulnar, åldras och blir spröd)
 • Låg resistens mot vissa lösningsmedel
 • Känslig för oxiderande ämnen

Förkortning:

ABS

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Telefonkåpor, dammsugarkåpor, köksmaskiner, instrumentpaneler, leksaker, möbler, bilgrillar, kontorsmaskiner, fordonskarosser, industridetaljer m m.

Rulla till toppen