Plastprodukter och plastprofiler i termoplast

PA, Polyamid

Polyamidplaster har goda mekaniska egenskaper. De är tuffa med god trötthet och krypegenskaper, har låg friktionskoefficient och är motståndskraftiga mot slitage. De är resistenta mot många lösningsmedel, inklusive klorerade kolväten, alkoholer och estrar. De är också resistenta mot de flesta baser. PA kan dock inte hantera starka syror och starka oxidationsmedel, såsom klor och aromatiska alkoholer. Polyamidplast tar upp vatten. Det fungerar som ett mjukningsmedel och ändrar materialets dimensioner och egenskaper.

Bland annat påverkas de elektriska egenskaperna, varför deras användning som elektriska isolatorer inte rekommenderas. Destabiliserande egenskaper hos PA är känsliga för UV-ljus och värme. Med fiberglas kan större draghållfasthet och styvhet uppnås. Dimensionsstabiliteten ökar också och fuktupptag minskar.

Fördelar:

  • Bra kombination av mekaniska och kemiska egenskaper.
  • Bra slitstyrka
  • Tål relativt höga temperaturer
  • Kan ångsteriliseras
  • Bra kemikaliebeständighet
  • Vissa egenskaper kan förbättras med hjälp av fyllmedel

Begränsningar:

  • Alla polyamider absorberar eller avger fukt, vilket ändrar materialets egenskaper.
  • Linjär expansion varierar med temperatur och fuktinnehåll.
  • UV-strålning gör polyamider spröda.
  • Korroderad av starka mineralsyror och ättiksyra, upplöst av fenoler. Vissa typer korroderas av myrsyra.

Förkortningar:

PA

Färgalternativ

Nästan obegränsad

Vanliga applikationer

Kugghjul, skruvar, lager, propellrar, maskinkåpor etc. Obs! Finns i många varianter, t.ex. PA 6, 6.6, 6.10, 12, etc.

Rulla till toppen