Plastprodukter och plastprofiler i termoplast

PC, Polykarbonat

Polykarbonatplast är en hård och styv men mycket slagseg termoplast. Karbonatplast har mycket hög slagseghet, något som den behåller även vid låga temperaturer, ner till -40ºC. Den är dock känslig för brottanvisningar och mikrosprickor samt för repor. PC har goda elektriska egenskaper och en god dimensionsstabilitet. Som obehandlad är plasten klar och färglös. Fuktupptagningen är låg och väderbeständigheten god. Förhöjd temperatur (60-70ºC eller högre) i kombination med fukt kan dock ge viss sprödhet.

Den har relativt god kemikalieresistens, men angrips dock av starka syror och baser, aromatiska och klorerade kolväten och metanol. Blandningar av PC och ABS finns som polymerlegeringar.

Fördelar:

  • Extremt hög slagseghet, även vid låga temperaturer
  • Går att få glasklar
  • Dimensionsstabilt material
  • Kan armeras (ex med glasfiber)
  • Resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (utan metanol), animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
  • God utomhusbeständighet

Begränsningar:

  • Kan ej användas i varmvatten över 60ºC (kontinuerligt)
  • Dåligt repmotstånd
  • Angrips av oxiderande syror, baser, ammoniak, metanol, aromatiska och klorerade kolväten
  • Känslig för brottanvisningar och mikrosprickbildning

Förkortning:

PC

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Pumphjul, propellrar, skyddshjälmar, vandaliseringssäkra fönsterrutor och glas till utomhusarmaturer, skyddsglas till baklyktor på bilar, filmkassetter, magnetventiler, starkströmsarmaturer, hårtorkar, kontaktlinser, reläer m m.

Rulla till toppen