Plastprodukter och plastprofiler i termoplast

PS, Polystyren

Polystyren är en klar färglös, hård och styv termoplast. Polystyren mjuknar vid 100ºC och har en densitet på 1,05 g/kubikcentimeter. Styrenplastens fördelar är att den är hård och styv, har låg formkrympning, låg vattenabsorption, goda isolerande egenskaper och ett relativt lågt pris. Den är emellertid spröd och känslig för UV-ljus, dåligt beständig mot kemikalier och har tämligen låg mjukningstemperatur. PS har även låg resistens mot oljor och lösningsmedel.

Fördelar:

 • Hårt och styvt material
 • Obegränsade infärgningsmöjligheter
 • Finns i varierande kvaliteter
 • Låg vattenabsorption
 • Goda elektriska isolationsegenskaper
 • Låg formkrympning
 • Lågt pris

Begränsningar:

 • Spröd
 • Låg mjukningstemperatur
 • Benägenhet att bilda mikrospänningssprickor
 • Låg resistens mot oljor och lösningsmedel
 • Gulnar och blir spröd utomhus (UV-strålning)

Förkortning:

PS

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Förpackningar, engångsartiklar (muggar, skedar etc), hushållsartiklar, cellplast m m.

Rulla till toppen