Plastprodukter och plastprofiler i termoplast

PVC, Polyvinylklorid

Polyvinylklorid är i ren form en färglös polymer med mjukningstemperatur kring 80ºC och densiteten 1,4 g/kubikcentimeter. Vanligtvis är vinylkloridplast blandad med olika tillsatsmedel som mjuknings-, fyll- och smörjmedel samt stabilisatorer, vilket gör att den förekommer i ett stort antal kvaliteter med mycket varierande egenskaper. Egenskaperna varierar beroende på tillsatserna högst betydligt, men rent generellt har vinylkloridplaster god kemikaliebeständighet. De har dock låg mjukningspunkt.

Fördelar:

  • Genom att blanda i mjukgöringsmedel kan man erhålla allt från en mjuk till en styv termoplast
  • Hög kemikalieresistens
  • Styv PVC har god dimensionsstabilitet
  • Lågt pris

Begränsningar:

  • Relativt låg mjukningstemperatur
  • Styv och spröd vid låg temperatur
  • Relativt hög densitet i förhållande till andra termoplastmaterial
  • Attackeras av ketoner. Vissa kvaliteter sväller eller angrips av klorerade eller aromatiska kolväten, estrar, vissa aromatiska estrar eller aminer och nitroföreningar

Förkortning:

PVC

Infärgningsmöjligheter

Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden

Rör (även kemikalieresistenta), byggpaneler, korrugerade skivor, fönsterbågar, dörrposter, profiler, isolationsmaterial (eller tråd och dylikt), krympslang, flaskor och behållare (olja, shampo etc), läderimitationer (kläder och resväskor), tapeter, styv cellplast (sandwichelement, isolation), mjuk cellplast (skosulor, leksaker, syntetläder) m m

Rulla till toppen