Miljö- och kvalitetspolicy

Plastex kvalitetspolicy

Plastex tillverkar och marknadsför olika typer av kundanpassade och egna produkter och vår vision är att uppfattas som den bästa och mest hållbara tillverkaren av produkter i plast. 

Alla medarbetare skall bidra till detta genom att sätta kunden först, genom engagemang, delaktighet och hög serviceanda. Detta är ett personligt ansvar och ett sätt att tänka som bygger på Plastex företagskultur och dess värderingar.

För att kunna jobba mot att bli den bästa och mest hållbara tillverkaren av produkter i plast skall vi arbeta med:

  • Tydliga mål för vad bolaget skall prestera
  • Hög kompetens, ansvarskännande och engagerade medarbetare som arbetar med ständiga förbättringar och utbildningar….
  • Ett kvalitetsledningssystem som bygger på gedigen erfarenhet av att kvalitetssäkra såväl tillverkningsprocesser som våra slutprodukter.
  • Ett dagligt arbete som präglas av viljan att ständigt utvecklas och möta våra kunders och våra interna krav och förväntningar.
  • Värdeord: Kvalitet, Innovation, leverans

Plastex Miljöpolicy

Plastex strävar efter att utveckla, producera och marknadsföra olika typer av hållbara plastprodukter, att minska företagets miljöpåverkan samt att använda energi och resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vårt miljöledningsarbete tillämpas av företaget och anställda med hjälp av ett processorienterat verksamhetssystem. Syftet med detta förhållningssätt är att kontinuerligt minska och följa upp företagets miljöpåverkan.

Plastex miljömål är:

  • Sträva efter att utveckla produkter med större andel återvunnen råvara eller tillsammans med olika andra förnyelsebara processer.
  • Sträva efter att minska klimatpåverkan, minska energi- och vattenförbrukning i vår process/produktion.
  • Sträva efter att minska användningen av kemiska ämnen som finns reglerat i lagstiftning och dess förordningar samt försöka öka användandet av material med liten eller mindre miljöpåverkan under tillverkningsprocessen.
  • Alltid sträva efter att minska spill och avfallsmängder samt bidra till återvinning och resurseffektivitet.
  • Sträva efter att alltid välja den bäst och mest effektiva/smarta transportlösningen för att minska CO2 utsläppen för våra produkter under transporten till kund.

Skellefteå 2023-03-20

David Buren
VD, Plastex

Systematiskt kvalitetsarbete

Rätt kvalitet kommer inte av sig självt – detta är något som sitter djupt inpräntat på Plastex. Vårt kvalitetsarbete är präglat av ISO 9001:2015 (se certifikat här) och LEAN. Vi har helt enkelt en nolltolerans mot fel. Vår långa erfarenhet och yttre kravställare som exempelvis fordonsindustrin (ISO/TS 16949) och andra företag med specifika kvalitetsönskemål gör att vi dessutom har god erfarenhet av att jobba med höga dokumentationskrav.

RoHS – Intyg om överrensstämmelse

RoHS (PDF)

Ladda ned certifikat

REACH – Intyg om överrensstämmelse

REACH (PDF)

Ladda ned certifikat

Rulla till toppen