Kundnöjdhetsundersökning

På Plastex så lägger vi stor möda på att leva upp till våra kunders förväntningar. Därför gör vi årliga kundundersökningar för att mäta våra ansträngningar.

Med din hjälp så kan vi få vetskap hur du uppfattar vårt arbete. Svara så uppriktigt du kan på våra frågor.

Tack på förhand!

Svarsalternativ

1 = Inte alls | 2 = Tillfreds | 3 = Bra | 4 = Utmärkt | 5 = Ej tillämpligt

Leveranssäkerhet
Kvalitet
Reklamationshantering
Bemötande / Support / Bemötande
Leveranstider / Leveransupplägg
Rekommendation
Scroll to Top