Lyckat när Plastex och Plastteknik medverkade på ELMIA Subcontractor 2019

I mitten av november medverkade både Plastex och systerföretaget Plastteknik i gemensam monter på norra Europas ledande underleverantörsmässa, ELMIA Subcontractor.

Nu är Elmia Subcontractor över för i år och Mikael Burlin, marknadschef på Plastex, sammanfattar mässan:

– Elmia Subcontractor har varit väldigt lyckat för oss. Vi har fått rekordmånga leads i år. De blir ett omfattande arbete att följa upp dem men det kommer vi självklart att göra.

På mässan fanns också systerföretaget Plasttekniks VD Andreas Wiklund som även han är nöjd med årets mässa.

– Det känns fantastiskt kul att det varit så stort intresse för vårt gemensamma erbjudande. Responsen har verkligen varit toppen, säger Andreas.
Det var också något som många av monterbesökarna uppmärksammat. Plastex och Plasttekniks gemensamma erbjudande där sträng- och formsprutade detaljer kan beställas från en och samma leverantör.

– Nu återstår det digra arbetet med att följa upp alla våra inkomna leads. Men först vill vi passa på att tacka alla som besökt montern under veckan, säger de unisont.

Scroll to Top