Plastex väljer ursprungsmärkt el från Skellefteå Kraft

Vi på Plastex arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår tillverkning, återvinna material och minimera påverkan från farliga kemikalier. Allt i vår strävan efter att bedriva ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsarbete.

Det är därför vi också väljer att enbart köpa ursprungsmärkt el från Skellefteå Kraft. På så sätt förbrukar vi enbart el från förnybara energikällor och är med och bidrar till en hållbar framtid.

Scroll to Top