Plastex – en av marknadens ledande aktörer inom plastprofiler.

Plastex är ett tillverkande företag som specialiserat sig på profiler i plast. Med över 40 års erfarenhet i branschen har företaget utvecklat en unik förmåga att omsätta idéer till smarta och kostnadseffektiva produktionslösningar. Detta har resulterat i att Plastex idag är en av marknadens ledande aktörer.

Plastex har huvudkontor och tillverkning i Skellefteå med kunder runt om i hela Europa.
Vi säljer våra produkter till företag i Sverige och på export. En marknad som ökar stadigt år för år. Flera hundra kunder servas per år i de flesta typer av branscher.

Miljöpolicy

Plastex skall uppfylla kraven i lagar och förordningar. Miljöarbetet bygger på delaktighet från medarbetare, kunder och leverantörer. Varje anställd tar ansvar för hälsa och miljö, är uppmärksam och rapporterar eventuella risker. Vi skall förebygga föroreningar, hushålla med råvaror, minimera utsläpp och öppet redovisa miljöfakta.

Ständiga förbättringar

Kvalitet för Plastex handlar inte bara om produktutformning utan om att ha kvalitet över hela verksamheten. Plastex skall leverera rätt produkt i rätt tid till rätt pris. Detta ger oss nöjda kunder och skapar arbetsglädje. Genom ständiga förbättringar skapar vi långsiktig lönsamhet för oss och kunden.
I vårt kvalitetsarbete är personalen vårt främsta verktyg med dess kompetens, erfarenhet och kunskap, egenskaper som vi målmedvetet och kontinuerligt utvecklar.

1994 blev företaget godkänt enligt ISO 9001
. Idag är Plastex certifierade enligt ISO 9001:2015. 
I vårt kvalitetssystem tittar vi också på fordonsindustrins standard enligt TS och miljöstandarden ISO 14000.

Historia

Plastex startade sin verksamhet 1970 med strängsprutning av profiler och produkttillverkning i termoplaster. Kunderna var vid den tiden lokala företag inom båt- och husvagnstillverkning.

Idag är vi en av marknadens ledande aktörer i branschen och finns i stora, moderna lokaler i Skellefteå. Den lokala marknaden är fortfarande en viktig del av vår verksamhet, men idag kommer största delen av företagets uppdrag från nationella och internationella kunder.

Scroll to Top