Arkiv: Produkter

Clipsprofiler

Clipsprofiler är stålarmerade kantskyddsprofiler som används i första hand till att skydda råkanter efter plastgjutning …

Slang, rör, stångprofiler

Plastex har bred erfarenhet av rör och slang i dimensioner 3 – 100 mm för de allra flesta användningsområden i godstjocklekar …

Kantskyddsprofiler

Utformningen av kantskydd varierar stort från kraftiga skydd till båtar, bryggor och påbyggnader där profilen kan väga …

Kabelkanaler

Att dölja och skydda kablar är både snyggt och ändamålsenligt. Här tillhandahåller vi, utöver kundunika kabelhållarprofiler …

Relingslist

Finns både som standard men också som kundanpassade profiler. Från enkla U-profilsliknande relingslister till stora mer …

Glaslistprofiler

I många fönster och dörrar sitter profiler från Plastex. Skummade, homogena, Co extruderade, spik- och skruvbara …

Tätningslist

För dörrar, fönser, luckor osv. Vanligaste materialet är TPE som numera konkurrerar med EPDM och Silicon.

Flermaterialsprofiler

Få företag har så lång erfarenhet av co-extrudering som Plastex. Tekniken med flera material i samma profil löser många …

L- och H-profiler

Kantskydd är en vanligt förekommande funktion för L-profiler. Men L-profiler kan också nyttjas för skydd …

Scroll to Top