U-profiler

U-profiler är den mest förekommande profiltypen och används i de flesta branscher till mängder av olika applikationer. Variationsinnehållet är stort vad gäller olika material, godstjocklek och funktioner. Lätt att anpassa för infästning med skruv, nit, spik, tape eller lim.