Produktutveckling

Produktutveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla och utforska nya metoder, material och tekniker. Till vårt förfogande har vi en maskinlinje som är exklusiv för nya projekt och moderna hjälpmedel som exempelvis flödesprogram. Utöver detta finns även erfarenhet från mer än 1 600 olika verktyg. Allt för att skapa en stark kombination av kvalitet, innovation och pålitlighet.

Utveckling av plastmaterial

Utvecklingen av material gör att termoplast alltmer utmanar konventionella lösningar. Där t ex aluminium tidigare var självskrivet, finns idag flera lösningar i termoplast som kan reducera såväl vikt som kostnader, utan att tumma på vare sig finish eller totalkvalitet. Där t ex en gummilist länge var det enda alternativet finns idag en rad nya plastalternativ.

Nya plastmaterial och olika kombinationer med glasfiber, metall och cord ger en uppsjö av smarta alternativ. Ett sådant smart alternativ, där nya möjligheter skapas, är co-extruderade profiler som har flera egenskaper i en och samma lösning dvs hårda + mjuka, tätande + fixerande etc. En och samma detalj kan ersätta flera andra delkomponenter, korta produktionskedjan och underlätta montering.

Prototyper, en effektivare väg till ett bättre beslutsunderlag

Att snabbt komma från idé till prototyp och slutligen till färdig produkt och ut på marknaden blir allt viktigare. Genom att skapa prototyper kan förbättringsmöjligheter i konceptet identifieras innan den verkliga produktionen startar. Det blir oftast lönsammare att först göra en prototyp. En prototyp ger dig ett bättre beslutsunderlag, minskad risk för fel, kortare ledtider och en lägre slutkostnad.

Att ta fram en prototyp behöver inte vara dyrt eller tidskrävande. Med hjälp av friformsteknik så kan din idé vara fysisk verklighet på bara ett par dagar, och du kan också förändra och vidareutveckla detaljer i flera steg till en bråkdel av vad traditionella prototyper kostar.

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar.
1

Fixering/Instyrning – säkerställer fullgod fixering mellan olika komponenter.

1 of 15
2

Skruvficka – med denna funktion får man alltid bra fästmöjligheter mot profilen.

2 of 15
3

Fjäderfunktion – vid rätt material och godstjocklek kan fjäderfunktioner uppnås. Kan vara både styv och mjukgjord.

3 of 15
4

Förstyvning – för att ge profilen bättre böjmotstånd kan sådana läggas in.

4 of 15
5

Co-extrudering – för att få andra egenskaper på vissa delar av profilen, t ex högre friktion, kan man använda sig av detta.

5 of 15
6

Täcklockskanal – perfekt om man vill dölja t ex kablar genom att snäppa på ett täcklock.

6 of 15
7

Glidfunktion – om två profiler skall löpa i varandra i ett visst läge. Här används material med låg friktionskoefficient.

7 of 15
8

Fästanordning – används för sammanfogning med andra detaljer.

8 of 15
9

Dekor – exempel på hur man kan göra mönster i profilens yta.

9 of 15
10

Hålrum – används för t ex materialbesparing, förstyvning och för att undvika värme- eller kylöverföring.

10 of 15
11

Gångjärn – genom att lägga ett mjukgjort material i t ex ett hörn erhåller man en gångjärnsfunktion.

11 of 15
12

Snäppfunktion – bra låsning utan användning av lim eller skruvförband.

12 of 15
13

Mjukläpp – används ofta för att täta mellan två ytor.

13 of 15
14

Ingjutning/Armering – för att uppfylla krav på flera olika egenskaper i samma produkt kan detta vara lösningen. Exempel på ingjutning är lina och stålband.

14 of 15
15

Gångjärn – ett till exempel på hur man kan få en gångjärnsfunktion.

15 of 15
Rulla till toppen