R&D

R&D

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar. 

Plastex framgång, under det senaste decenniet, bygger delvis på ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla och utforska nya metoder, tekniker och material. Genom vårt konsekventa utvecklingsarbete så säkerställer vi vår starka marknadsposition och en fortsatt differentiering från andra aktörer i branschen. 

Även våra kunder bidrar i processerna. De bidrar till utveckling genom sina unika behov och erfarenheter i våra gemensamma processer. De säkerställer också att vårt know-how ständigt är anpassad för aktuella marknadsförhållanden. Vårt sätt att arbeta med forskning och utveckling har gjort oss till en av de mest lyhörda aktörerna i branschen.

Till vårt förfogande har vi flera testlinor och moderna hjälpmedel som exempelvis flödesprogram. Utöver detta finns även erfarenhet från nästan 1 500 olika verktyg. Allt för att 
skapa en stark kombination av kvalitet, innovation och pålitlighet. 

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar.
1

Fixering/Instyrning – säkerställer fullgod fixering mellan olika komponenter.

1 of 15
2

Skruvficka – med denna funktion får man alltid bra fästmöjligheter mot profilen.

2 of 15
3

Fjäderfunktion – vid rätt material och godstjocklek kan fjäderfunktioner uppnås. Kan vara både styv och mjukgjord.

3 of 15
4

Förstyvning – för att ge profilen bättre böjmotstånd kan sådana läggas in.

4 of 15
5

Co-extrudering – för att få andra egenskaper på vissa delar av profilen, t ex högre friktion, kan man använda sig av detta.

5 of 15
6

Täcklockskanal – perfekt om man vill dölja t ex kablar genom att snäppa på ett täcklock.

6 of 15
7

Glidfunktion – om två profiler skall löpa i varandra i ett visst läge. Här används material med låg friktionskoefficient.

7 of 15
8

Fästanordning – används för sammanfogning med andra detaljer.

8 of 15
9

Dekor – exempel på hur man kan göra mönster i profilens yta.

9 of 15
10

Hålrum – används för t ex materialbesparing, förstyvning och för att undvika värme- eller kylöverföring.

10 of 15
11

Gångjärn – genom att lägga ett mjukgjort material i t ex ett hörn erhåller man en gångjärnsfunktion.

11 of 15
12

Snäppfunktion – bra låsning utan användning av lim eller skruvförband.

12 of 15
13

Mjukläpp – används ofta för att täta mellan två ytor.

13 of 15
14

Ingjutning/Armering – för att uppfylla krav på flera olika egenskaper i samma produkt kan detta vara lösningen. Exempel på ingjutning är lina och stålband.

14 of 15
15

Gångjärn – ett till exempel på hur man kan få en gångjärnsfunktion.

15 of 15
Rulla till toppen