Teknik & utveckling

Produktutveckling som sparar tid och pengar

Plastex stora erfarenhet, kunnande och kapacitet inom teknik & utveckling har ett självklart kundfokus: Vår huvuduppgift är att utveckla produkter som uppfyller och överträffar dina behov och krav. Som ger dig tydliga konkurrensfördelar och hjälper dig att spara tid, pengar och undvika dyrköpta misstag. Det är vår slutprodukt till dig.

Erfaren R&D

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar. Hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled – sälj, projektledning, konstruktion – gör att vi snabbt kommer till skott när nya profiler ska produktionssättas. Till sitt förfogande har utvecklingsavdelningen flera testlinjer och moderna hjälpmedel som exempelvis flödesprogram. Utöver detta har vi även erfarenhet från nästan 1 500 olika verktyg. Allt för att korta ledtiden från ritning till färdig produkt.

Profiler för varje funktion

Plast är ett utomordentligt innovationsvänligt material. Här ser du exempel på olika typer av konstruktions- och produktlösningar vi kan ta fram.

Teknik & Utveckling 1
1

Fixering/Instyrning – säkerställer fullgod fixering mellan olika komponenter.

2

Skruvficka – med denna funktion får man alltid bra fästmöjligheter mot profilen.

3

Fjäderfunktion – vid rätt material och godstjocklek kan fjäderfunktioner uppnås. Kan vara både styv och mjukgjord.

4

Förstyvning – för att ge profilen bättre böjmotstånd kan sådana läggas in.

5

Co-extrudering – för att få andra egenskaper på vissa delar av profilen, t ex högre friktion, kan man använda sig av detta.

6

Täcklockskanal – perfekt om man vill dölja t ex kablar genom att snäppa på ett täcklock.

7

Glidfunktion – om två profiler skall löpa i varandra i ett visst läge. Här används material med låg friktionskoefficient.

8

Fästanordning – används för sammanfogning med andra detaljer.

9

Dekor – exempel på hur man kan göra mönster i profilens yta.

10

Hålrum – används för t ex materialbesparing, förstyvning och för att undvika värme- eller kylöverföring.

11

Gångjärn – genom att lägga ett mjukgjort material i t ex ett hörn erhåller man en gångjärnsfunktion.

12

Snäppfunktion – bra låsning utan användning av lim eller skruvförband.

13

Mjukläpp – används ofta för att täta mellan två ytor.

14

Ingjutning/Armering – för att uppfylla krav på flera olika egenskaper i samma produkt kan detta vara lösningen. Exempel på ingjutning är lina och stålband.

15

Gångjärn – ett till exempel på hur man kan få en gångjärnsfunktion.

Prototyper

Prototyptillverkning behöver varken vara dyrt eller tidskrävande. Med hjälp av friformsteknik kan din idé vara fysisk verklighet på bara ett par dagar, och du kan förändra och vidareutveckla detaljer i flera steg till en bråkdel av vad traditionella prototyper kostar redan innan du investerar i ett produktionsverktyg. Testa din idé redan idag. Med Plastex kan du enkelt och kostnadseffektivt skapa din egen profil i plast.

Testning

Plastex har lång erfarenhet av testverksamhet, såväl löpande kvalitetstestning som stickprovskontroller av produktionen. Vi tar även fram specifika testlösningar som svarar mot kundens särskilda krav vad gäller: Brand Kompression/återfjädring Brotthållfasthet Resistansmätning Hårdhet Kontakta oss gärna för mer utförlig information och frågor kring kundspecifika testönskemål.

Material

Utvecklingen av material gör att plast alltmer utmanar konventionella lösningar. Där t ex aluminium tidigare var självskrivet, finns idag flera lösningar i plast som kan reducera såväl vikt som kostnader, utan att tumma på vare sig finish eller totalkvalitet. Där gummilister länge var det enda alternativet finns idag en rad nya plastalternativ. Nya plastmaterial och olika kombinationer med glasfiber, metall och cord ger en uppsjö av smarta alternativ. För att inte tala om de möjligheter som öppnas genom co-extruderade profiler med flera egenskaper i en och samma lösning (hårda OCH mjuka, tätande OCH fixerande osv). En och samma list kan ersätta flera andra delkomponenter, korta produktionskedjan och underlätta montering. Se vår sammanställning av de vanligaste materialen här.

ABS, akrylnitrilbutadienstyren

Generellt kan sägas att ABS har god slagseghet, hårdhet och relativt god kemisk beständighet. Den är dock ej utomhusbeständig. ABS har en mjukningspunkt på mellan 85ºC och 110ºC beroende på kvalitet. ABS kan armeras med glasfiber och får då en ökning av styvheten (E-modulen) med 2-3 ggr. ABS kan elektropläteras (förkromas).

Fördelar:

God kombination av mekaniska och kemiska egenskaper till ett relativt lågt pris
Hög slagseghet, ythårdhet och ytfinish
Låg formkrympning
Goda lågtemperaturegenskaper
Finns i varierande kvaliteter
Vid armering med glasfiber fås en ökning av styvheten med 2-3 ggr
Vid expandering erhålles cellstruktur
Kan elektropläteras och förkromas
Lätt att limma och svetsa

Begränsningar:

Begränsad väderbeständighet (gulnar, åldras och blir spröd)
Låg resistens mot vissa lösningsmedel
Känslig för oxiderande ämnen

Förkortning:

ABS

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Telefonkåpor, dammsugarkåpor, köksmaskiner, instrumentpaneler, leksaker, möbler, bilgrillar, kontorsmaskiner, fordonskarosser, industridetaljer m m.

Läs mer

PA, polyamid

Generellt kan sägas att ABS har god slagseghet, hårdhet och relativt god kemisk beständighet. Den är dock ej utomhusbeständig. ABS har en mjukningspunkt på mellan 85ºC och 110ºC beroende på kvalitet. ABS kan armeras med glasfiber och får då en ökning av styvheten (E-modulen) med 2-3 ggr. ABS kan elektropläteras (förkromas).

Fördelar:

Bra kombination mellan mekaniska och kemiska egenskaper.
Bra nötningsresistens
Tål relativt höga temperaturer
Kan ångsteriliseras
Bra kemikalieresistens
Vissa egenskaper kan förbättras med hjälp av fyllmedel

Begränsningar:

Alla polyamider absorberar eller avger fukt vilket förändrar materialets egenskaper.
Längdutvidgningen varierar med temperatur och fuktinnehåll
UV-strålning gör polyamiderna spröda
Angrips av starka mineralsyror och ättiksyra, upplöses av fenoler. Vissa typer angrips av myrsyra

Förkortning:

PA

Infärgningsmöjligheter

Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden

Kugghjul, skruv, lager, propellrar, maskinkåpor m m. Anm: Finns i många varianter ex. PA 6, 6.6, 6.10, 12, osv.

Läs mer

PE, polyeten

Polyeten är en vit till färglös termoplast som finns i några varianter med olika egenskaper, de vanligaste är:
LD (low density)-polyeten: Densitet 0,910 – 0,940 g/kubikcentimeter.
HD (high density)-polyeten: Densitet 0,940 – 0,965 g/kubikcentimeter.
HD polyeten är styvare och har en hårdare yta än LD-polyeten.
Etenplast är relativt beständig mot kemikalier (med undantag av starka oxiderande syror och vissa organiska lösningsmedel), har låg vattenabsorption och kan användas tillsammans med livsmedel. Den är dessutom lätt, har god slagseghet och ett relativt lågt pris. PE brinner emellertid lätt, har dålig väderbeständighet i opigmenterad form och begränsad värmebeständighet. Den är dessutom mycket svårlimmad och svår att förse med tryck.
PE har hög längdutvidgningskoefficient och låg resistens mot krypning. De mekaniska egenskaperna är dessutom starkt temperaturberoende.

Fördelar:

Mycket god slagseghet över ettbrett temperaturområde
Låg vattenabsorption
Resistent mot de flest kemikalier
Kan användas i kontakt med livsmedel
Finns i ett flertal varianter med varierande smältindex och molekylvikt från mycket veka till halvstyva material
Förstyvas med fyllmedel eller glasfiber
Lågt pris

Begränsningar:

Mycket hög längdutvidningskoefficient
Låg resistens mot krypning vid belastning
Sämre utmattningshållfasthet än polypropen
Brinner häftigt
Hög formkrympning
Känslig för spänningskorrosion
Dålig väderbeständighet (om ej svartfärgad)
Låg reptålighet
Mekaniska egenskaper starkt temperaturberoende

Förkortning:

PE

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Hushållsartiklar, leksaker, flaskor, rör, hinkar, ackumulatorkärl, kabelisolering, bensintankar, förpackningsfilm, behållare, infodringar, tätningsringar m m. Anm: Det finns även en MD (mid density)- variant som dock inte är så vanligt förekommande.

Läs mer

PC, Polykarbonat

Polykarbonatplast är en hård och styv men mycket slagseg termoplast. Karbonatplast har mycket hög slagseghet, något som den behåller även vid låga temperaturer, ner till -40ºC. Den är dock känslig för brottanvisningar och mikrosprickor samt för repor. PC har goda elektriska egenskaper och en god dimensionsstabilitet. Som obehandlad är plasten klar och färglös. Fuktupptagningen är låg och väderbeständigheten god. Förhöjd temperatur (60-70ºC eller högre) i kombination med fukt kan dock ge viss sprödhet.
Den har relativt god kemikalieresistens, men angrips dock av starka syror och baser, aromatiska och klorerade kolväten och metanol. Blandningar av PC och ABS finns som polymerlegeringar.

Fördelar:

Extremt hög slagseghet, även vid låga temperaturer
Går att få glasklar
Dimensionsstabilt material
Kan armeras (ex med glasfiber)
Resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (utan metanol), animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
God utomhusbeständighet

Begränsningar:

Kan ej användas i varmvatten över 60ºC (kontinuerligt)
Dåligt repmotstånd
Angrips av oxiderande syror, baser, ammoniak, metanol, aromatiska och klorerade kolväten
Känslig för brottanvisningar och mikrosprickbildning

Förkortning:

PC

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Pumphjul, propellrar, skyddshjälmar, vandaliseringssäkra fönsterrutor och glas till utomhusarmaturer, skyddsglas till baklyktor på bilar, filmkassetter, magnetventiler, starkströmsarmaturer, hårtorkar, kontaktlinser, reläer m m.

Läs mer

PP, Polypropen

Polypropen, utan tillsatser vitt till färglöst, liknande etenplast men styvare. Bra mekaniska egenskaper även vid höga temperaturer.
Hög utmattningshållfasthet, låg densitet 0,90 g/kubikcentimeter, goda elektriska egenskaper, god kemikalieresistens och goda mekaniska egenskaper gör propenplast användbart i en mängd olika sammanhang, speciellt där höga krav på temperaturresistens och mekanisk hållfasthet ställs.
Propenplast förekommer ofta som sampolymer med eten och får då bättre lågtemperaturegenskaper (särskilt slaghållfasthet.) Samma effekt uppnås genom inblandning av små mängder gummi t ex EPDM i homopolymeren. PP bryts lätt ned av UV-strålning och måste stabiliseras för utomhusbruk.

Fördelar:

Hög utmattningshållfasthet
Styvare än HDPE. Det finns fyllda och armerade kvaliteter med t ex krita, talk och glasfiber som konkurrerar med ABS
Bibehåller sina mekansika egenskaper bättre vid höga temperaturer än HDPE
Låg densitet 900 – 910 kg/m3
Kemikalieresistens liknande polyetenets, men inte samma benägenhet till spänningssprickbildning
Mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls även i vatten

Begränsningar:

Blir spröd under -20ºC
Bryts ned av UV-strålning om den inte är stabiliserad
Attackeras av oxiderande syror
Värmestabiliteten nedsätts vid kontakt med koppar
Lättare att limma ihop med andra material, såsom trä och aluminium än med sig själv

Förkortning:

PP

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Fläktpropellrar, bilgrillar, instrumentpaneler, chassier, flaskor, behållare, rör, rattar, dörrhandtag, höljen till köksmaskiner och hårtorkar, rep, medicin- och kosmetikaförpackningar, elektriska isoleringsdetaljer, verktygslådor m m.

Anmärkning

Finns såväl som homo- som sampolymer. Sampolymeren PP-PE har bättre slagseghet i kyla än homopolymeren PP. PP lämpar sig för formsprutning, varmformning, formblåsning och extrudering och kan präglas, svetsas, folieras och vakuummetalliseras.

Läs mer

PS, Polystyren

Polystyren är en klar färglös, hård och styv termoplast. Polystyren mjuknar vid 100ºC och har en densitet på 1,05 g/kubikcentimeter.
Styrenplastens fördelar är att den är hård och styv, har låg formkrympning, låg vattenabsorption, goda isolerande egenskaper och ett relativt lågt pris.
Den är emellertid spröd och känslig för UV-ljus, dåligt beständig mot kemikalier och har tämligen låg mjukningstemperatur. PS har även låg resistens mot oljor och lösningsmedel.

Fördelar:

Hårt och styvt material
Obegränsade infärgningsmöjligheter
Finns i varierande kvaliteter
Låg vattenabsorption
Goda elektriska isolationsegenskaper
Låg formkrympning
Lågt pris

Begränsningar:

Spröd
Låg mjukningstemperatur
Benägenhet att bilda mikrospänningssprickor
Låg resistens mot oljor och lösningsmedel
Gulnar och blir spröd utomhus (UV-strålning)

Förkortning:

PS

Infärgningsmöjligheter

Obegränsade

Vanliga användningsområden

Förpackningar, engångsartiklar (muggar, skedar etc), hushållsartiklar, cellplast m m.

Läs mer

PVC, Polyvinylklorid

Polyvinylklorid är i ren form en färglös polymer med mjukningstemperatur kring 80ºC och densiteten 1,4 g/kubikcentimeter. Vanligtvis är vinylkloridplast blandad med olika tillsatsmedel som mjuknings-, fyll- och smörjmedel samt stabilisatorer, vilket gör att den förekommer i ett stort antal kvaliteter med mycket varierande egenskaper. Egenskaperna varierar beroende på tillsatserna högst betydligt, men rent generellt har vinylkloridplaster god kemikaliebeständighet. De har dock låg mjukningspunkt.

Fördelar:

Genom att blanda i mjukgöringsmedel kan man erhålla allt från en mjuk till en styv termoplast
Hög kemikalieresistens
Styv PVC har god dimensionsstabilitet
Lågt pris

Begränsningar:

Relativt låg mjukningstemperatur
Styv och spröd vid låg temperatur
Relativt hög densitet i förhållande till andra termoplastmaterial
Attackeras av ketoner. Vissa kvaliteter sväller eller angrips av klorerade eller aromatiska kolväten, estrar, vissa aromatiska estrar eller aminer och nitroföreningar

Förkortning:

PVC

Infärgningsmöjligheter

Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden

Rör (även kemikalieresistenta), byggpaneler, korrugerade skivor, fönsterbågar, dörrposter, profiler, isolationsmaterial (eller tråd och dylikt), krympslang, flaskor och behållare (olja, shampo etc), läderimitationer (kläder och resväskor), tapeter, styv cellplast (sandwichelement, isolation), mjuk cellplast (skosulor, leksaker, syntetläder) m m

Läs mer

TPE, Termoplastisk elastomer

Termoplastiska elaster finns i hårdheter från 35º Shore A till 80º Shore D. De kan användas som ersättning för vulkat gummi men också mjukgjord PVC. Största fördelen med TPE-materialen, jämfört med vulkat gummi, är att de kan formas på ett enkelt sätt, t ex genom extrudering och formsprutning. Dessutom kan spill återanvändas. Det finns ett antal olika varianter av TPE med olika ämnen som ”bärare”, mellan dessa finns skillnader i egenskaper.

Fördelar:

Relativt dyrt material
Vissa kvaliteter har begränsad kemikalieresistens
Risk för sättning efter kompression

Begränsningar:

Relativt dyrt material
Vissa kvaliteter har begränsad kemikalieresistens
Risk för sättning efter kompression

Förkortning:

TPE

Infärgningsmöjligheter

Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden

Skosulor, tandborstar, stötdämpare, spoliers, spännen, skridskor, leksaker m m.

Läs mer

Vill du bli kontaktad?

Funderar du på nåt och vill att vi kontaktar dig? Lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan.

Du kan också hitta rätt

kontaktperson här.

Scroll to Top