varforplastex_1600x600

Plastex – en komplett plastleverantör

Plastex är en av få aktörer i Sverige som erbjuder tillverkning av både formsprutade och extruderade detaljer i plast. En komplett leverantör med många fördelar som kan göra skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft. Vi har koll på smarta material och helhetslösningar och vi har dessutom kraften att leverera stora volymer med rätt pris och kvalité!
Komplett plastleverantor

Tillverkning av formsprutade detaljer och extruderade profiler i plast

Plastex är en av få aktörer i Sverige som erbjuder tillverkning av både formsprutade och extruderade detaljer i plast. Med dubbla fabriker, specialiserade på respektive teknik, kan vi inte bara erbjuda båda typer av tillverkning utan även kombinera dessa för de som har behov av sammansatta produkter. Helt utan tidsspillan på onödiga transporter. Helt enkelt, allt från ett ställe.

konkurrenskraftiga priser alt

Konkurrenskraftiga priser

Plastex arbetar för att alltid vara konkurrenskraftiga ur prissynpunkt. En del av förklaringen är vår noggranna och förmodligen unika metodik för att nå fram till bästa möjliga pris i varje enskilt fall. Vi säkerställer att din produkt får rätt prisläge utifrån dina krav gällande allt från egenskaper och funktionalitet till utformning och livslängd. Hög utvecklingskompetens, smarta transporter, rationell återvinningsteknik och högeffektiv produktion är ytterligare faktorer som stödjer vår konkurrensförmåga i varje led.

exceptionell leveranssakerhet alt

Leveranssäkerhet

Plastex har en mycket hög leveranssäkerhet. Anledningen kan bland annat spåras till vårt geografiska läge i Norrland. Något som tvingat oss att skapa riktigt effektiva leverans- och logistiklösningar. Till dessa hör exempelvis smart emballering i kombination med kundanpassade orderstorlekar och konkurrenskraftiga, effektiva transportavtal där varje enskilt lastutrymme utnyttjas optimalt. Att vårt koncept fungerar bevisas av vår 50-åriga historia, med kunder över hela landet och även export.

Högeffektiv produktion

Högeffektiv produktion

Plastex grundläggande produktionsfilosofi – Fokus på investeringar för ständigt ökad kapacitet samt kvalitetssäkrande teknik – har lett till att vi idag har en modern maskinpark i båda våra fabriker med hög kapacitet och flexibla ledtider. Men också i bibehållen kompetens med låg personalomsättning. Karaktäristiskt är också vårt arbetssätt där kundkontakt och produktionsplanering jobbar tätt tillsammans för att säkerställa hög servicegrad och korta ledtider. Om din produkt behöver efterbearbetas på något sätt så har vi en hel avdelning som enbart sysslar med detta. Allt för att förenkla din process på ett smart sätt genom vår expertis.

Trygga relationer

Trygga relationer

Trygga kundrelationer /Engagemang och 
Vårt stora engagemang för kunderna sitter i generna och har möjliggjort vår starka tillväxt. Kunderna kan förvänta sig att vi alltid ställer rätt frågor, alltid utnyttjar vår höga samlade kompetens, alltid tänker vidare och längre för att optimera allt från funktion till pris. I botten finns också en djup förståelse för vad företagande och entreprenörskap innebär: Vi vet att vi alltid måste tillföra tydliga konkurrensfördelar som kan innefatta allt från sparad tid och lägre kostnader till högre kvalitet. Allt för att göra din tillvaro så enkel och lönsam som möjligt.

Efaren R&D

Forskning och produktutveckling

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar. Hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled – sälj, projektledning, konstruktion – gör att vi snabbt kommer till skott när nya produkter ska produktionssättas. Till sitt förfogande har utvecklingsavdelningen flera testenheter och moderna hjälpmedel. Allt för att korta ledtiden från ritning till färdig produkt.

Kostnadseffektiva produkter

Kostnadseffektiva plastprodukter

Med ett halvt sekels erfarenhet i branschen kan vi i de allra flesta fall ta fram din produkt snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av smarta lösningar och rätt material kan vi ofta tillföra produktfördelar som bättre prestanda, längre livslängd och en ”mångkunnighet” som kan ersätta flera delkomponenter. Finns behov av efterbearbetning eller förpacka din produkt så har vi en hel efterbearbetningsavdelning som kostnadseffektivt kan färdigställa din produkt utan behov av mellanhänder och onödiga transporter.

Handlingskraftigt miljöansvar

Handlingskraftigt miljöansvar

Vårt miljöansvar innebär fortlöpande arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Sedan länge jobbar Plastex systematiskt med att minimera spill och återvinna material. Ambitionen är att överträffa lagar och krav vilket också innebär att vi sätter våra egna miljömål och riktlinjer. Vi förbrukar endast grön el och vi har därför tagit stora investeringar för att återvinna både värme och vatten. Vi arbetar dessutom enbart med helt Fftalat-fria plastråvaror gällande mjuk pvc som ett exempel.

Komplett plastleverantor

Tillverkning av formsprutade detaljer och extruderade profiler i plast

Plastex är en av få aktörer i Sverige som erbjuder tillverkning av både formsprutade och extruderade detaljer i plast. Med dubbla fabriker, specialiserade på respektive teknik, kan vi inte bara erbjuda båda typer av tillverkning utan även kombinera dessa för de som har behov av sammansatta produkter. Helt utan tidsspillan på onödiga transporter. Helt enkelt, allt från ett ställe.

konkurrenskraftiga priser alt

Konkurrenskraftiga priser

Plastex arbetar för att alltid vara konkurrenskraftiga ur prissynpunkt. En del av förklaringen är vår noggranna och förmodligen unika metodik för att nå fram till bästa möjliga pris i varje enskilt fall. Vi säkerställer att din produkt får rätt prisläge utifrån dina krav gällande allt från egenskaper och funktionalitet till utformning och livslängd. Hög utvecklingskompetens, smarta transporter, rationell återvinningsteknik och högeffektiv produktion är ytterligare faktorer som stödjer vår konkurrensförmåga i varje led.

exceptionell leveranssakerhet alt

Leveranssäkerhet

Plastex har en mycket hög leveranssäkerhet. Anledningen kan bland annat spåras till vårt geografiska läge i Norrland. Något som tvingat oss att skapa riktigt effektiva leverans- och logistiklösningar. Till dessa hör exempelvis smart emballering i kombination med kundanpassade orderstorlekar och konkurrenskraftiga, effektiva transportavtal där varje enskilt lastutrymme utnyttjas optimalt. Att vårt koncept fungerar bevisas av vår 50-åriga historia, med kunder över hela landet och även export.

Högeffektiv produktion

Högeffektiv produktion

Plastex grundläggande produktionsfilosofi – Fokus på investeringar för ständigt ökad kapacitet samt kvalitetssäkrande teknik – har lett till att vi idag har en modern maskinpark i båda våra fabriker med hög kapacitet och flexibla ledtider. Men också i bibehållen kompetens med låg personalomsättning. Karaktäristiskt är också vårt arbetssätt där kundkontakt och produktionsplanering jobbar tätt tillsammans för att säkerställa hög servicegrad och korta ledtider. Om din produkt behöver efterbearbetas på något sätt så har vi en hel avdelning som enbart sysslar med detta. Allt för att förenkla din process på ett smart sätt genom vår expertis.

Trygga relationer

Trygga relationer

Trygga kundrelationer /Engagemang och 
Vårt stora engagemang för kunderna sitter i generna och har möjliggjort vår starka tillväxt. Kunderna kan förvänta sig att vi alltid ställer rätt frågor, alltid utnyttjar vår höga samlade kompetens, alltid tänker vidare och längre för att optimera allt från funktion till pris. I botten finns också en djup förståelse för vad företagande och entreprenörskap innebär: Vi vet att vi alltid måste tillföra tydliga konkurrensfördelar som kan innefatta allt från sparad tid och lägre kostnader till högre kvalitet. Allt för att göra din tillvaro så enkel och lönsam som möjligt.

Efaren R&D

Forskning och produktutveckling

Bred och djup kunskap är grunden för Plastex konstruktions- och produktlösningar. Hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled – sälj, projektledning, konstruktion – gör att vi snabbt kommer till skott när nya produkter ska produktionssättas. Till sitt förfogande har utvecklingsavdelningen flera testenheter och moderna hjälpmedel. Allt för att korta ledtiden från ritning till färdig produkt.

Kostnadseffektiva produkter

Kostnadseffektiva plastprodukter

Med ett halvt sekels erfarenhet i branschen kan vi i de allra flesta fall ta fram din produkt snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av smarta lösningar och rätt material kan vi ofta tillföra produktfördelar som bättre prestanda, längre livslängd och en ”mångkunnighet” som kan ersätta flera delkomponenter. Finns behov av efterbearbetning eller förpacka din produkt så har vi en hel efterbearbetningsavdelning som kostnadseffektivt kan färdigställa din produkt utan behov av mellanhänder och onödiga transporter.

Handlingskraftigt miljöansvar

Handlingskraftigt miljöansvar

Handlingskraftigt miljöansvar
Vårt miljöansvar innebär fortlöpande arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Sedan länge jobbar Plastex systematiskt med att minimera spill och återvinna material. Ambitionen är att överträffa lagar och krav vilket också innebär att vi sätter våra egna miljömål och riktlinjer. Vi förbrukar endast grön el och vi har därför tagit stora investeringar för att återvinna både värme och vatten. Vi arbetar dessutom enbart med helt Fftalat-fria plastråvaror gällande mjuk pvc som ett exempel.

Rulla till toppen